تعیین مدت اعتبار نسخه الکترونیک بر مبنای بیماری

تعیین مدت اعتبار نسخه الکترونیک بر مبنای بیماری

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه اجرای نسخه الکترونیک بیش از 90 درصد ارزیابی می شود، اظهار کرد: مدت اعتبار نسخه بیماران یکسان نیست و بر مبنای نوع بیماری، اعتبار نسخه نیز متفاوت است.

به گزارش ایرامکس، دکتر سعید کریمی درباره آخرین وضعیت اجرای نسخه الکترونیک اظهار کرد: اجرای نسخه الکترونیک از دی ماه 1400 کلید خورده و میزان کنونی نسخه نویسی الکترونیک بالغ بر 90 درصد است. 

وی درباره مدت اعتبار نسخ الکترونیک گفت: سامانه ای به منظور نسخ الکترونیک طراحی شده و بیماران برحسب نوع بیماری خود نشان دار می شوند. وزارت بهداشت در حوزه استانداردهای خدمات بالینی نیز متحول شده به نحوی که 570 استاندارد خدمت راهنمای بالینی تعریف کرده ایم. مدت اعتبار نسخه الکترونیک بیماران نیز بر مبنای بیماری تعیین می شود.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه مدت زمان اعتبار نسخ بیماران یکسان نیست، افزود: بازهم تاکید می کنم مدت اعتبار یک نسخه براساس نوع بیماری بیمار است و هر بیماری یک زمان مشخص دارد. البته شرایط به این نحو نیست که مدت زمان اعتبار یک نسخه یک سال باشد. 

پایان خبر ایرامکس

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "تعیین مدت اعتبار نسخه الکترونیک بر مبنای بیماری" هستید؟ با کلیک بر روی پزشکی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "تعیین مدت اعتبار نسخه الکترونیک بر مبنای بیماری"، کلیک کنید.