قطعنامه احتمالی علیه ایران؛ به خطر انداختن همکاری ایران با آژانس

تنها عاملی که سطح و میزان همکاری های فنی ایران و آژانس را طی 2 سال گذشته کاهش داده است، قطعنامه های غرب در شورای حکام علیه ایران بوده، باید دید قطعنامه احتمالی بعدی تا چه اندازه این همکاری ها را کاهش می دهد.

به گزارش ایرامکس، هفته گذشته انگلیس، فرانسه و آلمان پیش نویس قطعنامه ای را علیه ایران در آستانه نشست هفته جاری شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، بین اعضای این نهاد توزیع کردند که بر انجام تحقیقات متمرکز است و به امکان درخواست از «رافایل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای فراهم کردن یک «گزارش جامع» درباره فعالیت های هسته ای ایران که ابعاد بیشتری از گزارش های فصلی عادی را دربر می گیرد، اشاره دارد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی برای هر فصل گزارشی درباره فعالیت ها و تاسیسات هسته ای ایران برای ارایه به شورای حکام و آژانس ارایه می کند. بعد از توافق برجام گزارشی دیگر از سوی آژانس برای ارایه آخرین تحولات سه ماهه اجرای تعهدات برجامی تهیه می شود. این 2 گزارش به طور جداگانه با شروع نشست فصلی شورای حکام رسما ارایه می شود. به نظر می آید سه کشور اروپایی (فرانسه، انگلیس و آلمان) سعی دارند مستمسک دیگری را در شورای حکام و برای تحت فشار قرار دادن ایران ایجاد کنند.

رسانه های خارجی در گزارش های خود هم چنان بر این موضوع تاکید دارند که تلاش سه کشور اروپایی با خواست آمریکا که سعی دارد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر از گسترش تنش بیشتر در منطقه اجتناب کند، هم راستا نیست. با این حال این کشورها تاکید دارند در شرایط کنونی به نشانه ارسال پیام برای ایران، قطعنامه ای دیگر صادر کنند.

برخی رسانه ها گزارش کردند که آمریکا تلاش دارد نظر کشورها را به این سمت جلب کند که اگر قطعنامه به رای گذاشته شد، به آن رای ممتنع دهند و خودش نیز قصد دارد به این قطعنامه رای ممتنع دهد. با این حال صدور قطعنامه در شورای حکام جنبه تنبیهی دارد و این در ماهیت مساله تغییری ایجاد نمی کند.

دیپلمات های اروپایی هشدار داده اند که اقدام نکردن در مورد گسترش برنامه هسته ای تهران، اقتدار آژانس بین المللی انرژی اتمی را تضعیف می کند. آن ها می گویند که این امر همچنین اعتبار فشار غرب بر ایران را تضعیف خواهد کرد.

آخرین بار شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه ای در مورد محکومیت ایران در نوامبر 2022 تصویب کرد. آنها صدور قطعنامه را در این راستا دانستند که ایران به سمت همکاری بیشتر با آژانس گام بردارد. این در حالی است که همکاری های ایران و آژانس در چارچوب موافقت نامه پادمان جامع ادامه دارد و هیچ تخطی در این رابطه صورت نگرفته است. آنچه کشورهای اروپایی و آمریکا سعی دارند به عنوان همکاری ایران و آژانس بگنجانند، انجام اقدامات نظارتی فراتر از تعهدات پادمانی ایران و بعضا در قالب برجام و حتی فراتر از آن است.

قطعنامه احتمالی علیه ایران؛ به خطرانداختن همکاری ایران با آژانس
جلسه شورای حکام

در رابطه با موضوعات پادمانی گذشته ایران به سوالات متعدد آژانس پاسخ داده است و از چهار مکان مورد بحث موضوع 2 مکان حل و فصل شد. به علاوه ابهامات فنی دیگر در این میان نیز پاسخ داده شده است. مقامات ایرانی معتقدند ایران بارها و به طور کامل اسناد و اطلاعات خود درباره 2 مکان باقی مانده را ارایه کرده است اما اراده ای از سوی طرف آژانس که تحت فشار کشورهای اروپایی و آمریکا هسنتد برای حل حل و فصل این موضوعات وجود ندارد.

درحالی که تروییکای اروپا و آمریکا به تعهدات برجامی خود پایبند نبوده اند، سعی دارند با تهدید و اعمال فشار، ایران را به انجام تعهدات نظارتی در چارچوب برجام وادار کنند.

صدور قطعنامه علیه ایران با این هدف که ایران به همکاری بیشتر با آژانس برای اجرای درخواست های زیاده خواهانه و فراپادمانی تن دهد، جز اینکه در روند و فضای همکاری های 2 جانبه ایران و آژانس اخلال ایجاد کرده و همکاری ها را یک یا چند گام به عقب رانده، ثمره دیگری نداشته است.

این قطعنامه ها هیچ نتیجه ای برای بانیان آن به ویژه در زمینه ترمیم وجهه مخدوش شده آنها به عنوان ناقضان اصلی برجام و زمینه سازی برای توجیه تحریم های یک جانبه بیشتر علیه ملت ایران، نداشته است، به علاوه از آنجایی که ماهیت صدور قطعنامه اقدامی تنبیهی علیه یک کشور در شورای حکام است خود به خود این اقدام واکنش ایران را در برخواهد داشت که تجربه صدور قعطنامه علیه ایران طی سه سال گذشته نشان داده است این روند به همکاری بیشتر میان 2 طرف ختم نمی شود. واکنش های ایران به 2 قطعنامه شورای حکام در 2022 نشان می دهد، که واکنش به قطعنامه احتمالی در نشست خردادماه شورای حکام چه کیفیت و کمیتی خواهد داشت.

پاسخ ایران به قطعنامه ژوین 2022؛

– نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در سایت نطنز،

– غیرفعال کردن دوربین های فرا پادمانی در سایت ها و تاسیسات هسته ای ایران. (فعالیت 27 دوربین فراپادمانی، دستگاه اندازه گیری بر خط سطح غنا OLEM و فلومتر آژانس در این فرایند قطع شد.)

شایان ذکر است که این دوربین ها و دستگاه ها فراتر از تعهدات پادمانی ایران بود که داوطلبانه و برای نشان دادن حسن نیت فعالیت می کردند.

قطعنامه احتمالی علیه ایران؛ به خطرانداختن همکاری ایران با آژانس
غیرفعال کردن دوربین های فرا پادمانی در سایت ها و تاسیسات هسته ای ایران

پاسخ ایران به قطعنامه نوامبر 2022؛

– آغاز تولید اورانیوم 60 درصدی در فردو که در فاصله کوتاهی از زمان شروع تولید به مرحله پایداری رسید که حاکی از توانمندی ایران در این حوزه بود،

– آغاز روند تعویض ماشین های سانتریفیوژ نسل اول با ماشین های پیشرفته 6-IR در سایت فردو که موجب افزایش چشمگیر ظرفیت تولید کشور شد،

– آغاز روند تجهیز سالن B (واحد یک) با ظرفیت هشت زنجیره جدید در نطنز که با توجه به ضرورت ایجاد زیرساخت به شکل مرحله ای ایجاد می شود،

– گازدهی 2 آبشار دیگر IR-2m و IR-4 در سایت نطنز،

– آغاز پاسیواسیون 2 زنجیره دیگر از ماشین های نوع (IR-2m و IR-4) در نطنز و گازدهی به آنها.

قطعنامه احتمالی علیه ایران؛ به خطرانداختن همکاری ایران با آژانس
ماشین های پیشرفته 6-IR

شایان ذکر است که پیش از آبان 1401، ایران صرفا اورانیوم تا غنای 60 درصد را در سایت نطنز تولید می کرد، اما اقدامات تروییکای اروپا و آمریکا در شورای حکام در صدور قطعنامه موجب شد تا ایران به برنامه های هسته ای خود سرعت بیشتری دهد.

به علاوه در چارچوب همکاری های داوطلبانه ایران با آژانس در خردادماه  1402 (ژوین 2023) تعدادی از دوربین های آژانس که در چارچوب قانون اقدام راهبردی در سال 2021 جمع آوری شده بودند، در سایت اصفهان (مرکز تولید سانتریفیوژهای پیشرفته) دوباره نصب شدند. مرکز تولید سانتریفیوژها در اصفهان در اصل همان خط تولید سانتریفیوژ کرج است که بعد از خرابکاری هسته ای از آن جا به اصفهان منتقل شد. البته این دوربین ها با این شرط نصب شده اند که اطلاعات آن ضبط و ذخیره شود و تا رسیدن به توافق بر سر برجام و چگونگی احیای آن، اطلاعات این دوربین ها نزد ایران باقی بماند و برای آژانس قابل دسترسی نیست.

هم چنین در حدود 2 سال گذشته چندین موضوع پادمانی دیگر میان ایران و آژانس مطرح شده است که ایران با حسن نیت به ابهامات و سوالات آژانس پاسخ داده است.

به گزارش ایرامکس، در حالی که طرف های اروپایی به هیچ یک از تعهدات برجامی خود عمل نمی کنند، سعی دارند درخواست ها و انتظارات زیاده خواهانه شان را از طریق آژانس به ایران تحمیل کنند و اگر ایران به این درخواست ها تن ندهد با تنبیه و قطعنامه رو به رو می شود. تلاش برای صدور قطعنامه به عنوان راهی که ایران را به همکاری فراتر از تعهداتش وادار سازد، نه تنها هدف بانیان قطعنامه را تامین نمی کند، بلکه مسیر باریک و در عین حال مهم و حیاتی همکاری های ایران و آژانس را به خطر می اندازد.

پایان خبر ایرامکس

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "قطعنامه احتمالی علیه ایران؛ به خطر انداختن همکاری ایران با آژانس" هستید؟ با کلیک بر روی عمومی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "قطعنامه احتمالی علیه ایران؛ به خطر انداختن همکاری ایران با آژانس"، کلیک کنید.